برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب به منظور شناسایی، جمع آوری و طبقه‌بندی تجربیات موفق مرتبط با حفاظت بهینه اکوسیستم‌های تالابی و تشویق و گسترش فرهنگ تالابی در کشور هر سال به مناسبت روز جهانی تالابها برگزار می‌شود.
گفتنی است آیین ملی گرامیداشت روز جهانی تالاب‌ها با حضور نماینده مقیم محترم برنامه توسعه ملل متحد، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در هتل رامسر برگزار شد.